- cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ - cuộc thi tìm kiếm TAM THÁI TỬ

3 BƯỚC DỰ THI
Đơn giản

01
Lập đội Tam Thái Tử
với 03 thành viên nam
thực hiện thử thách
chụp ảnh
hoặc quay video
02
Đăng tải bài thi lên
www.tamthaitu.kenh14.vn hoặc
Facebook/Instagram/Tiktok
cá nhân kèm hashtag
#tamthaitu #timkiemtamthaitu
#3changtraigiongnhau
03
Kêu gọi bình chọn để có
cơ hội nhận ngay
1 tỷ đồng tiền mặt

Top bài dự thi

Đã có 3151 bài dự thi

Nổi bật

Lê Văn Hiền

Mình cũng tìm dc ba chàng trai giống nhau để nhận 1 tỷ đồng của masan đây kkk #tamthaitu #timkiemtamthaitu #3changtraigiongnhau

Trần AnhTuấn

Qùa to lắm mọi người, vào tham gia cùng 3 anh em mình nhé #tamthaitu #timkiemtamthaitu #3changtraigiongnhau

Danh Cường

Mình cũng đang tìm hiểu thể lệ đế tham gia cuộc thi nàyđây, mong dc Tam Thái Tử gọi tên #tamthaitu #timkiemtamthaitu #3changtraigiongnhau

Nguyễn Thanh Tùng

Có những thứ xảy ra rồi sẽ khoing thay đổi được
#tamthaitu #timkiemtamthaitu #3changtraigiongnhau

Ngô Văn Nguyên

Đây là những anh em chí cốt, luôn đồng cam cộng khổ cùng mình thời gian qua. Và giờ cùng nhau tham gia mini game của Tam Thái Tử đây #tamthaitu #timkiemtamthaitu #3changtraigiongnhau

Sinh Vũ

Anh em tôi là soái ca Tam Thái Tử đây. Nhìn cái giải 1 tỷ kia mê đắm đuối luôn. Hi vọng 1 lần may mắn gọi tên #tamthaitu #timkiemtamthaitu #3changtraigiongnhau